گردهمایی روز چهارشنبه ۲۲/۶/۹۶ در ساعت ۱۱:۱۵  صبح در فرمانداری شیراز با حضور سرکارخانم دکتر البرزی و مشاور امور زنان فرمانداری،آموزش و پرورش ، بهزیستی و میراث فرهنگی و دیگر نمایندگان سازمان ها تشکیل گردید.

این گردهمایی به منظور فعالیت های اقتصادی و همکاری های مشترک در خصوص مکان و فضاهای مناسب جهت ارائه هنرهای خانگی و صرفا ایرانی توسط زنان در بازارچه ها و فروش کالاها برای رفع نیاز معیشت زنان و خانواده های ایشان از طرف معاون سیاسی فرمانداری برگزار گردید. در این ارتباط خانم های مشاور حاضر در جلسه از جهاتی طرح را بررسی و نظرات ارزنده خویش را اعلام نمودند.  ابراز تمایل و قرار بر تعیین جلسه ای برای چگونگی این همکاری در فرمانداری شد و برای شروع به این اقدام مردم پسند نماینده محترم شهرداری اعلام نمودند ۱۲ واحد بازارچه ای در شهرک سعدی قابل واگذاری و بهره برداری این طرح برای مدت دو تا سه ماه به صورت آزمایش در اختیار این پیشنهاد قرار خواهد گرفت، که با تأکید نمایندگان حاضر در جلسه به مرحله اجرا خواهد رسید و فرایند واگذاری واحدها وشرایط آن در جلسه مورد بررسی قرار گرفت همچنین اعلام همکاری مشاور سازمان بهزیستی جهت حضور زنان تحت پوشش این سازمان در طرح مذکور از توافقات دیگر جلسه بود.