دکتر زهرا علیمراد

معرفی مشاور رئیس دانشگاه شیراز در امور زنان و خانواده

سرکار خانم دکتر زهرا علیمراد استادیار بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز دارای ۲۲ مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی،  تدوین کتاب و همچنین دارای سابقه حضور و ارائه مقاله در۶ همایش ملی و بین‌المللی هستند.

 

تحصیلات

دکتری: آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه شیراز، ۱۳۹۲)

کارشناسی ارشد: آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه شیراز، ۱۳۸۵)

کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه شیراز، ۱۳۸۳)

 

افتخارات علمی

رتبه اول دوره دکتری

رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد

رتبه دوم دوره کارشناسی

مسئولیت‌های اجرایی و دانشگاهی

  • مشاور رئیس دانشگاه شیراز در امور زنان و خانواده
  • استاد مشاور انجمن علمی زبانهای خارجی و زبانشناسی
  • عضو کمیته عفاف و حجاب دانشگاه شیراز

 

تلفن تماس: ۰۷۱۳۶۱۳۴۵۱۶

پست الکترونیکzahra.alimorad@shirazu.ac.ir

آدرس: شیراز، پردیس ارم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی