با سلام و احترام حضور شما خواننده عزیز 

      در این صفحات  pdf  مقالات و مشخصات اعضای هیئت علمی و اسم دانشکده و موضوع مقالات و پژوهش ها مشاهده می شود و در سایت دانشگاه یا کتابخانه های علمی مجازی قابل دسترسی می باشد.

با امید موفقیت و پیروزی روز افزون شما.        

امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز