این مراسم در دستور کار هم اندیشی نمایندگان بانوان کارکنان دانشگاه شیراز قرارگرفت و سرکار خانم دکتر البرزی مشاور محترم رئیس دانشگاه جهت تقدیر از سرکار خانم دکتر افسانه صفوی برگزار گردید. مکان این برنامه رستوران پرشیکا واقع در خوابگاه ۱۳ ارم خواهران و از ساعت ۱۲ تا ۱۴ با حضور ۴۵ نفر از اعضای محترم هیئت علمی و نمایندگان امور بانوان دانشگاه شیراز اجرا شد. در ابتدا سرکار خانم دکتر البرزی خوش آمد گویی به خانم دکتر صفوی و مهمانان داشتند و چند دقیقه ای صحبت کردند. با پذیرایی شیرینی و صرف ناهار و چند عکس یادگاری مراسم ادامه یافت.