امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز قصد چاپ دومین مجله بانوان فرهیخته دانشگاه شیراز در سال ۹۶ را دارد که در این مجله بانوان توانمند دانشگاه (کارکنان – اساتید – دانشجویان) معرفی می شود.خواهشمند است رزومه خود را حداکثر تا ۹۶/۰۴/۰۳ به پست الکترونیکی malborzi@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.