پیامبر اکرم ( ص) : 

هیچ کسی نیست که درختی بنشاند، مگر اینکه خداوند به اندازه میوه ای که آن درخت می دهد، برایش اجر بنویسد. 

 

به مناسبت روز ۱۵ اسفند در هر سال آئین درخت کاری با حضور جمعی از دانشگاهیان برگزار می گردد. این روز پر تلاش و سر زنده را به همه عزیزان دست اندر کار تبریک و خدا قوت می گوییم. دانشجویان و اساتید رشته کشاورزی و باغ داری ، زن و مرد در کنار هم به کاشت تعدادی نهال و درخت در محوطه های دانشگاه شیراز اقدام نمودند که جای قدر دانی از این عزیزان را دارد.