بازدید تفریحی و فرهنگی نیم روزه بانوان دانشکده هنرومعماری به مقصد باغ بانوان واقع در چهار راه کشن در تاریخ ۹۶/۰۲/۱۳ برگزار شد.این بازدید از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰ عصر با برنامه متنوع فرهنگی و شاد صورت گرفت .

کلیه همکاران با انرژی مضاعف اردو را به پایان رسانده .