دسته: اخبار

برگزاری اردو کیش

به نام خدا گزارش اردو به مقصد کیش اعضای هیأت علمی بانوان دانشگاه شیراز تاریخ : روز سه شنبه ۱۰/۱۰/۹۷ تا پنجشنبه  ۱۳/۱۰/۹۷ با همکاری و حمایت های جناب آقای دکتر نادگران، رئیس محترم دانشگاه و جناب آقای دکتر ستایش، معاون محترم اداری و مالی دانشگاه شیراز این سفر سه روزه انجام شد. در طول […]

Continue Reading