مراسم تقدیر از چهره ماندگار دانشگاه شیراز سرکار خانم دکتر افسانه صفوی

مراسم تقدیر از چهره ماندگار دانشگاه شیراز سرکار خانم دکتر افسانه صفوی

    این مراسم در دستور کار هم اندیشی نمایندگان بانوان کارکنان دانشگاه شیراز قرارگرفت و سرکار خانم دکتر البرزی مشاور محترم رئیس دانشگاه جهت تقدیر از سرکار خانم دکتر افسانه صفوی برگزار گردید. مکان این برنامه رستوران پرشیکا واقع در خوابگاه ۱۳ ارم خواهران و از ساعت ۱۲ تا ۱۴ با حضور ۴۵ نفر از اعضای محترم هیئت علمی و نمایندگان امور بانوان دانشگاه شیراز اجرا شد. در ابتدا سرکار خانم دکتر البرزی خوش آمد گویی به خانم دکتر صفوی و مهمانان داشتند و چند دقیقه ای صحبت کردند. با پذیرایی شیرینی و صرف ناهار و چند عکس یادگاری مراسم ادامه یافت.                                                                                     ...
جلسه هم اندیشی در خصوص مسایل و مشکلات دانشکده کشاورزی و دامپزشکی

جلسه هم اندیشی در خصوص مسایل و مشکلات دانشکده کشاورزی و دامپزشکی

تصاویر جلسه هم اندیشی درخصوص مسایل و مشکلات دانشکده کشاورزی و دامپزشکی و گزارش نشست مشاوران و نمایندگان امور زنان دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی سراسر کشور با سرکار خانم ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و سرکار خانم دکتر حجازی مشاور وزیر علوم  در دانشکده کشاورزی دانشگاه...
تصاویر نشست مشاوران امور زنان وخانواده دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی با سرکار خانم دکتر ابتکار و سرکار خانم دکتر حجازی

تصاویر نشست مشاوران امور زنان وخانواده دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی با سرکار خانم دکتر ابتکار و سرکار خانم دکتر حجازی

تصاویر مربوط به نشست مشاوران و نمایندگان امور زنان و خانواده دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی سراسر کشور با سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم رئیس جمهور و سرکار خانم دکتر حجازی مشاور وزیر علوم  با حضور استاندار محترم فارس و سرپرست محترم دانشگاه شیراز در مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز در تاریخ...
تصاویر جلسه هم اندیشی درخصوص مسایل و مشکلات کارکنان زن دانشگاه شیراز

تصاویر جلسه هم اندیشی درخصوص مسایل و مشکلات کارکنان زن دانشگاه شیراز

تصاویر مربوط به جلسه هم اندیشی امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز و جمع آوری نقطه نظرات کارکنان زن جهت مطرح کردن در نشست مشاوران و نمایندگان امور زنان دستگاه ها با سرکار خانم ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان .                 ...