جلسه هم اندیشی در خصوص مسایل و مشکلات دانشکده کشاورزی و دامپزشکی

جلسه هم اندیشی در خصوص مسایل و مشکلات دانشکده کشاورزی و دامپزشکی

تصاویر جلسه هم اندیشی درخصوص مسایل و مشکلات دانشکده کشاورزی و دامپزشکی و گزارش نشست مشاوران و نمایندگان امور زنان دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی سراسر کشور با سرکار خانم ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و سرکار خانم دکتر حجازی مشاور وزیر علوم  در دانشکده کشاورزی دانشگاه...
تصاویر نشست مشاوران امور زنان وخانواده دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی با سرکار خانم دکتر ابتکار و سرکار خانم دکتر حجازی

تصاویر نشست مشاوران امور زنان وخانواده دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی با سرکار خانم دکتر ابتکار و سرکار خانم دکتر حجازی

تصاویر مربوط به نشست مشاوران و نمایندگان امور زنان و خانواده دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی سراسر کشور با سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم رئیس جمهور و سرکار خانم دکتر حجازی مشاور وزیر علوم  با حضور استاندار محترم فارس و سرپرست محترم دانشگاه شیراز در مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز در تاریخ...
تصاویر جلسه هم اندیشی درخصوص مسایل و مشکلات کارکنان زن دانشگاه شیراز

تصاویر جلسه هم اندیشی درخصوص مسایل و مشکلات کارکنان زن دانشگاه شیراز

تصاویر مربوط به جلسه هم اندیشی امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز و جمع آوری نقطه نظرات کارکنان زن جهت مطرح کردن در نشست مشاوران و نمایندگان امور زنان دستگاه ها با سرکار خانم ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان .                 ...